LINJAT 2018 – 2019

 

Pop & Rock -linjan tarkoituksena on tukea opiskelijan persoonallista musiikillista ilmaisukykyä ja antaa valmiuksia jatko-opintoihin pyrkimiseen. Linja tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden kehittää soitto- ja/tai laulutaitoaan, lavaesiintymistään, musiikin teorian tuntemustaan, biisintekotaitojaan sekä musiikkiteknologian hallintaa.

Lue lisää…

Teatteri & Maskeerauslinjan tavoitteena on antaa opiskelijalle perustietoa ja osaamista teatterin eri osa-alueista. Koulutuksen tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden mahdollisuuksia päästä teatterialan ammattikoulutukseen tai syventää taitoja esim. teatteriharrastusta varten.

Lue lisää…

Linja painottuu kahteen pääalueeseen: studiotoimintaan ja live-äänentoistoon. Opintoihin kuuluu myös tutustuminen live-esityksissä käytettävään valokalustoon. Tarjolla on laadukasta, käytännönläheistä opetusta paitsi itse pääaineesta myös siihen liittyvän osaamisen markkinoinnista ja alaan liittyvästä yrittäjyydestä.

Lue lisää…

Musiikkilinjan tarkoituksena on tukea opiskelijan persoonallista musiikillista ilmaisukykyä ja lisätä tietämystä musiikista ja siihen liittyvistä ilmiöistä. Linja on tarkoitettu ensisijaisesti työelämästä vapautuneille musiikin harrastajille, joilla on palo syventää omia tieto–taitojaan musiikista.

Lue lisää…

Linjan aikana panostetaan opiskelijan oman tekemisen ja luovuuden tukemiseen. Linjan tarkoituksena on antaa opiskelijalle valmiuksia toimia itsenäisesti musiikkialalla, sekä valmentaa opiskelijaa jatko-opintoihin pyrkimiseen. Tarjolla on laadukasta, käytännönläheistä opetusta paitsi itse pääaineesta myös esim. siihen liittyvän osaamisen markkinoinnista, musiikin teoriasta ja alaan liittyvästä yrittäjyydestä.

Lue lisää…

Tanssilinjan tavoitteena antaa antaa opiskelijalle vahva pohjatieto tanssin ja liikunnan parissa sekä koulutus toimii hyvänä pohjana myös haettaessa esim. liikunta-alalle opiskelemaan, tanssi-tai ryhmäliikunnan lisenssiohjaajaksi, liikuntaneuvojaksi ja personal traineriksi.

Lue lisää…

Comments are closed