Musiikki

Linjan tarkoituksena on tukea opiskelijan persoonallista musiikillista ilmaisukykyä ja lisätä tietämystä musiikista ja siihen liittyvistä ilmiöistä. Linja on tarkoitettu ensisijaisesti musiikin harrastajille, joilla on palo syventää omia tietotaitojaan musiikista.

________________________________

Musiikkilinja tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden kehittää soitto- ja laulutaitoaan, lavaesiintymistään, musiikin teorian ja historian tuntemustaan, biisinteko- ja sanoittamistaitojaan sekä musiikkiteknologian hallintaa. Linjan päätavoite ei ole johdattaa opiskelijaa kohti musiikin ammattiopintoja ja ammattilaisuutta – vaikka sekin on mahdollista – vaan syventää opiskelijan aikaisempaa osaamista sekä tarjota laadukasta opetusta alasta, joka on aina herättänyt kiinnostusta opiskelijassa. Lähiopetusta linjalla on kolmena päivänä viikossa. Opiskelija poimii opiston opetustarjonnasta itseään eniten kiinnostavat aiheet ja laatii henkilökunnan avustuksella itseään parhaalla mahdollisella tavalla palvelevan lukujärjestyksen. Instrumenttivalikoima on laaja: rummut, lyömäsoittimet, basso, keyboardit (myös vapaa säestys), kitara ja laulu. Tarvittaessa pyrimme löytämään opettajan myös esim. puhallinsoittajille. Musiikkilinjan opetus lähtee liikkeelle opiskelijan omista taidoista ja tavoitteista sekä instrumenttivalinnoista.
Aikaisempia musiikkiopintoja ei tarvita, vaan linja sopii mainiosti myös itseoppineille – aikaisemmista opinnoista tai harrastuneisuudesta on luonnollisesti paljon hyötyä.

Tarjolla on neljä pääpainotus-vaihtoehtoa: instrumentti-/laulupainotteisuus, biisintekoon painottuvat opinnot, musiikin historiaan ja teoriaan painottuvat opinnot sekä musiikkiteknologiaan (äänittäminen, miksaaminen ja masteroiminen, notaatio) painottuvat opinnot. Nämä vaihtoehdot konkretisoituvat yksityistuntien muodossa: musiikkiteknologin yksityistunti on musiikkiteknologian tunti, kitaristi taas saa kitaratunnin. Jokaisella opiskeluviikolla opiskelijalla on yksityistunti (30min) valitsemastaan instrumentista tai musiikkiteknologiasta.

Lukuvuosi jakaantuu musiikillisten teemojen mukaan jaksoihin (mm. pop/rock, blues/mustamusiikki, groove/funk). Musiikkilinjan pääpaino on rytmimusiikissa. Jokaiseen jaksoon kuuluu mahdollisuus opitun materiaalin esittämiseen livenä, keikan tallentaminen sidemoille etsitään väyliä eteenpäin, pois pöytälaatikoista.

Jaksojen lisäksi läpi koko lukuvuoden jatkuu musiikin teorian opetus. Linjalla on mahdollista suorittaa Suomen musiikkioppilaitosten liiton vaatimuksia vastaavia musiikinteorian perusteet 1/3-, 2/3- ja 3/3-tutkintoja sekä vastaavia instrumentti- ja laulututkintoja. Bändi- ja soittotuntitilojen lisäksi linjan opinnoissa käytetään opiston studiota. Opinnot ovat päiväopiskelua kolmena päivänä viikossa, kuusi opetustuntia päivässä.

Linjan hinta:

470 €/kk sis. majoituksen (2hh) sekä lounaan opiskelupäivinä (lisähinta 1hh 156€/kk)
80 €/vko ilman majoitusta.

Opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus ostaa lisää yksityistunteja.

 

OTA YHTEYTTÄ