Yleistä opiskelusta

________________________________

Opiskelukustannukset

Opistolla asuville opintomaksuun sisältyy opetuksen lisäksi lounas koulupäivinä. Lisäkustannuksia voi tulla esim. kirjoista ja opintokäynneistä sekä ylimääräisistä maskeerauslinjan materiaaleista tai -välineistä. Opintomaksu maksetaan yhdeksässä erässä (neljä maksuerää syksyllä ja viisi maksuerää keväällä).

Opiskelija-asunnot

Opintomaksu sisältää asumisen kahden hengen huoneessa asuntolassa sekä 30min yksityisopetusta viikoittain (15 kertaa syyslukukaudella ja 17 kertaa kevätlukukaudella – lukuvuoden ensimmäisellä ja viimeisellä viikolla ei ole yksityistunteja). Lisähinnasta on mahdollista asua yhden hengen huoneessa tai Päätalossa. Asunnot ovat kolmen huoneen + keittiön soluasuntoja ja sijaitsevat Toukola-, Männistö- ja Päätalo-nimisissä rakennuksissa. Opiskelijasolujen huoneet ovat kahden hengen kalustettuja huoneita. Suihku ja wc ovat huonekohtaisia.

Opiston pesutuvassa on maksuton pesukone. Sauna on opiskelijoiden käytössä kerran viikossa. Asuntolassa voi asua myös viikonloppuisin ja loma-aikoina ilman lisämaksua. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Opintomaksut ja asuminen 1hh 2hh
Päätalo 799€/kk/hlö 571€/kk/hlö
Asuntolat Toukola, Männistö 641€/kk/hlö 485€/kk/hlö

Asuminen sisältäen lounaan opiskelupäivinä:

Opintomaksut, asuminen ja lounas opiskelupäivinä 1hh 2hh
Päätalo 894€/kk/hlö 666€/kk/hlö
Asuntolat Toukola, Männistö 736€/kk/hlö 580€/kk/hlö

 

Oppilashuolto ja opiskeluterveydenhuolto

Opistossamme toimii oppilashuoltotyöryhmä. Opiskelijoilla on mahdollisuus kuraattoripalveluihin. Paimion kaupungin opiskelijaterveydenhuollon palvelut ovat opiskelijoidemme käytössä, ja opistollemme on nimetty oma terveydenhoitaja.

 

Opintotuki

Päätoimisesti opiskelevat ovat oikeutettuja hakemaan Kelan myöntämää opintotukea joka kostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta.

Lisätietoja opintotuesta saat Kelan verkkosivuilta.

 

Opintoseteliavustus

Kansanopisto anoo vuosittain Opetushallitukselta opintoseteliavustusta, jolla voidaan tukea aikuisten opiskelua kansanopiston vapaatavoitteisissa koulutuksissa. Opintoseteliavustuksella opiskelija saa alennuksen normaaleista opintokustannuksista (ei koske asumista). Avustuksen lopullinen suuruus vahvistetaan hakuajan päätyttyä (vuosittain vaihtelee 200 – 600 euroon/lv).

Varsinais-Suomen Kansanopistossa opintoseteliavustusta voivat hakea:

  • Maahanmuuttajat, joilla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa. Turvapaikanhakijat eivät kuulu tähän ryhmään.
  • Työttömät, jotka ovat kokopäivätyöhön käytettävissä tai jotka odottavat sovitun työn alkamista. Työttömiksi voidaan myös lukea pitkäksi ajaksi lomautetut henkilöt.
  • Henkilöt, joilla ei ole perusopetuksen jälkeistä koulutusta ja jotka eivät kuulu oppivelvollisuuden piiriin.
  • Henkilöt, joilla on oppimisvaikeuksia. Lähtökohtana on henkilön oma kokemus oppimisvaikeuksista.
  • Eläkettä saavat henkilöt, jotka eivät ole ansiotyössä.

Opintoseteliavustusta voivat hakea henkilöt, jotka täyttävät jonkin edellä mainituista kriteereistä. Opintosetelipaikkoja on rajoitettu määrä. Avustuksen saaminen ei estä normaalin opintotuen myöntämistä.

Kansanopistot

Kansanopistot ovat vapaan sivistystyön oppilaitoksia, jotka järjestävät sekä yleissivistävää että ammatillista koulutusta. Kansanopistossa voit opiskella sekä pitkillä opintolinjoilla että lyhytkursseilla. Suomessa on lähes 80 kansanopistoa ja runsas 80 kansanopistokampusta. Kaikki opistot saavat rahoitusta valtiolta ja useimmat opistot ovat yksityisiä. Vuosittain kansanopistoissa opiskelee yli 12 000 opiskelijaa erilaisissa pitkäkestoisissa ja päätoimisissa opinnoissa sekä noin 80 000 opiskelijaa lyhytkursseilla.

Kansanopistojen toimintaa määrittävät laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998), sekä opistojen oma arvoperusta. Taustaltaan opistot voivat olla sitoutumattomia, kristillisiä, yhteiskunnallisia ja erityisopistoja. Varsinais-Suomen Kansanopisto on sitoutumaton kansanopisto.

Lisää tietoa kansanopistoista löydät Suomen Kansanopistoyhdistyksen sivuilta.